Dobrovoľný hasičský zbor Blatnica

DHZ Blatnica

Ako už každý rok aj tentorok sme na tejto akcii zabezpečovali bezpečnostnú a požiarnu hliadku počas celej akcie a taktiež bola naša prítomnosť potrebná pri pretekoch po domácky vyrobených malotraktorov, kde riziko zranenia a požiaru bolo najväčšie. Tento rok sme naviac riadili aj dopravu a parkovanie. O bezpečnosť sa starali - Vladimír Svitek, Jozef Ferenčik, Martin Fillo.  Dopravu a parkovanie riadili - Miroslav Feriančik, Juraj Svitek, Peter Geizbacher, Andrej Malina a Branislav Ursiny.

Kontakt

Dobrovoľný hasičský zbor Blatnica
Blatnica
038 15  Blatnica
e-mail:
 
0908 150 408 (OHLASOVŇA)
043/4948 101 (Obecný úrad)

Náhodný obrázok