Dobrovoľný hasičský zbor Blatnica

DHZ Blatnica

Tento rok okrem zabezpečovania bezpečnosť a prvej pomoci na behu Gaderskou dolinou sme aj varili gluláš pre účastníkov behu. Hliadka trvala od 9:30 hod. do 12:35 hod. Hliadku zabezpečovali - Vladimír Svitek, Jozef Ferenčík, Ján Ferenčík, Peter Marček, Pavol Marček a Peter Geisbacher. Guláš pripravovali - Martin Fillo, Miroslav Feriančik, Branislav Ursíny st. a Peter Sobkuliak.

Beh 2017 Beh 2017
Celá gelária tu.

Kontakt

Dobrovoľný hasičský zbor Blatnica
Blatnica
038 15  Blatnica
e-mail:
 
0908 150 408 (OHLASOVŇA)
043/4948 101 (Obecný úrad)

Náhodný obrázok