Dňa 19. septembra 2015 sme sa zúčastnili branných pretekov, ktoré sa konali ako už každoročne v Blatnici pod Záhorím (Autocamp pod Záhorím). Za našu DHZ štartovali 2 družstvá. Družstvo chlapcov a dievčat a pod vedením vedúceho mládeže Jozefa Ferenčíka. Všetky družstvá bojovali statočne a podali zodpovedný výkon. Za účasť im ďakujeme!


Umiestnenie družstiev:
Družstvo dievčat sa umiestnilo na 18. mieste /Dorota Košová , Andrea Sopkuliaková, Natália Štúriková, Lucia Červeňová a Ema Malinová/
Družstvo chlapcov sa umiestnilo na 11. mieste /Peter Froľa, Filip Žila, Danko Šúpolík, Adam Kecík a Paťo Poništ/
Celkovo sa na súťaži zúčastnilo 34 družstiev.