Dobrovoľný hasičský zbor Blatnica

DHZ Blatnica

20. januára 2016 (streda) sa konalo v Hasičskom dome v Martine slávnostne odovzdávanie knihy o histórii a súčasnosti Dobrovoľných hasičských zborov v Žilinskom kraji. Za náš zbor prevzal túto knihu Jozef Ferenčík (vedúci mládeže) priamo z rúk predsedu Žilinského samosprávneho kraja Ing. Juraja Blanára. Tiež poďakoval v mene zboru za vydanie takejto publikácie, ktora v minulosti dobrovoľným hasičom chýbala. V prípade záujmu o tuto knihu, je možné si ju zakúpiť na obecnom úrade.

Túto knižnú publikáciu o hasičoch vytvoril Žilinský samosprávny kraj (VÚC) v spolupráci s dobrovoľnými hasičskými zbormi zo Žilinského kraja. Každý hasičský zbor, ktorý sa chcel podieľať na tvorbe knihy a byť jej súčasťou, odoslal informácie a fotografie o svojej DHZ. Na základe toho sa vytvorila veľká kniha, v ktorej sa nachádzajú tie najzaujímavejšie informácie o hasičoch.

Kontakt

Dobrovoľný hasičský zbor Blatnica
Blatnica
038 15  Blatnica
e-mail:
 
0908 150 408 (OHLASOVŇA)
043/4948 101 (Obecný úrad)

Náhodný obrázok