Dobrovoľný hasičský zbor Blatnica

DHZ Blatnica

29. februára 2016 sme sa zúčastnili na odovzdávaní protipovodňových vozíkov v meste Žilina, kľúče od vozíka nám odovzdal predseda ŽSK Ing. Juraj Blanár. Tento vozík významne doplnil našu hasičskú techniku a pomôže nám lepšie uchrániť majetok občanov pred jeho poškodením v prípade povodní. Za tento prírastok ďakujeme.

Kontakt

Dobrovoľný hasičský zbor Blatnica
Blatnica
038 15  Blatnica
e-mail:
 
0908 150 408 (OHLASOVŇA)
043/4948 101 (Obecný úrad)

Náhodný obrázok