ukážka 2016
Dňa 30. júla 2016 sme pripravili ukážkové cvičenie deťom z Letnej Biblickej školy v našej obci. V rámci tejto ukážky mali deti možnosť vidieť zásah v zadymenej budove s použitím dýchacích prístrojov, vyhľadávanie osôb a ich následne vyprostenie/vynesenie z budovy a ošetrenie. Po tejto ukážke si mohli pozrieť našu techniku, ku ktorej dostali aj patričný výklad a na záver mali možnosť si vyskúšať striekanie z prúdnice.