Dobrovoľný hasičský zbor Blatnica

DHZ Blatnica

Pre zefektívnenie a urýchlenie výjazdov k udalostiam sme koncom roka 2017 zabezpečili spustenie „Zvolávacieho systému“, ktorý by mal byť v budúcnosti prepojený aj s HaZZ. Tento systém po vyhlásení poplachu prezváňa a posiela informačné SMS všetkým členom zaradeným do DHZO, čo vo veľkej miere urýchli výjazd jednotky na miesto zásahu. Viac o tomto systéme si môžete prečítať na internetovej stránke www.fireport.sk

Kontakt

Dobrovoľný hasičský zbor Blatnica
Blatnica
038 15  Blatnica
e-mail:
 
0908 150 408 (OHLASOVŇA)
043/4948 101 (Obecný úrad)

Náhodný obrázok