Dobrovoľný hasičský zbor Blatnica

DHZ Blatnica

V rámci ročného plánu zdokonaľovacej prípravy členovia DHZO dňa 26.03.2017 absolvovali školenie prvej pomoci. Rozsah školenia bol zameraný na obväzovú techniku, krvácanie, zlomeniny, úrazy teplom a chladom, bezvedomie. Ďalšou časťou bolo preskúšanie na figuríne - umelé dýchanie a masáž srdca. Na záver nasledoval test z poskytovania prvej pomoci, ktorí naši členovia bez problémov zvládli. Napriek tomu, že školenie síce trvalo 8 hodín, určite stálo za to sa ho zúčastniť. Školenie zabezpečil veliteľ DHZO Ján Ferenčík a členov školil Martin Žiak.

Kontakt

Dobrovoľný hasičský zbor Blatnica
Blatnica
038 15  Blatnica
e-mail:
 
0908 150 408 (OHLASOVŇA)
043/4948 101 (Obecný úrad)

Náhodný obrázok