Dobrovoľný hasičský zbor Blatnica

DHZ Blatnica

Dňa 23.04.2017 sa členovia DHZO Blatnica v spolupráci s HaZZ Martin a ďalšími DHZO nášho okrsku zúčastnili previerkového cvičenia. Cvičenie bolo zamerané na likvidáciu požiaru ubytovne v autocampingu Blatnica, v ktorej sa nachádzalo osem figurín, ktoré museli hasiči v zadymenom priestore za pomoci dýchacích prístrojov vyhľadať, ošetriť a transportovať von z ubytovne. Ďalšou úlohou ostatných zborov bolo dopraviť vodu z Blatnického potoka do autocampingu - na požiarovisko. Celková trasa dopravného vedenia bola 1400 m s prevýšením 80 m. Cvičenie dopadlo veľmi dobre, všetky úlohy sa nám podarilo splniť. Na cvičení sa celkovo zúčastnilo 74 hasičov. Po ukončení sme si pochutnali na výbornom guľáši, ktorý pripravili naši kolegovia. Touto cestou sa chceme poďakovať aj p.Kováčovi za poskytnutie priestorov autocampingu.
Krátke video z cvičenia TU

Kontakt

Dobrovoľný hasičský zbor Blatnica
Blatnica
038 15  Blatnica
e-mail:
 
0908 150 408 (OHLASOVŇA)
043/4948 101 (Obecný úrad)

Náhodný obrázok