Dobrovoľný hasičský zbor Blatnica

DHZ Blatnica

Pri príležitosti MDD v piatok 9. júna 2017 sme v spolupráci so základnou a materskou školou spravili podujatie "Hasiči deťom". V základnej škole bol vyhlásený ( evakuačný plán) s ktorým deti veľmi súhlasili - na hodinu bolo prerušené vyučovanie. Potom sa školáci oboznámili s technikou a každý si vyskúšal samotné hasenie. Po skončení sme sa presunuli na Autocamp Blatnica, kde sme v spolu s pani učiteľkami vytvorili pretekársku dráhu, na ktorej si deti vyskúšali svoje schopnosti. Ďalšia skupina detí striekala útočným vedením na cieľ. Najviac boli deti prekvapené zo sanitky. Po skončení si deti pochutili na balíčkoch, ktoré im rozdali naši hasiči. Veríme, že v týchto deťoch vyrastá ďalšie pokolenie našej DHZ. 

Kontakt

Dobrovoľný hasičský zbor Blatnica
Blatnica
038 15  Blatnica
e-mail:
 
0908 150 408 (OHLASOVŇA)
043/4948 101 (Obecný úrad)

Náhodný obrázok