Dobrovoľný hasičský zbor Blatnica

DHZ Blatnica

Dňa 10. júna 2017 sme sa zúčastnili Územného kola hry Plameň v Turčianskych Kľačanoch. Za našu DHZ štartovalo 1 zmiešané družstvo pod vedením vedúceho mládeže Jozefa Ferenčíka, ktoré sa umistnilo na 7. mieste vo všetkých hodnotiacich disciplínach (útok, CTIF, štafeta na 400m). V tomto družstve bol Filip Žila, Peťo Froľa, Adam Kecík, Timotej Pakan, Dorota Košová, Ema Malinová, Natália Štúriková, Sofia Uhliariková, Nina Červeňová a Simona Feriančiková. Deti bojovali statočne, podali zodpovedný a čestný výkon. Za účasť a reprezentovanie zboru ako aj obce im ďakujeme! Taktiež sa zúčastnili Pavol Marček a Peter Marček (pomocná sila), Vladimír Svitek (šofér) s vnukom.

Kontakt

Dobrovoľný hasičský zbor Blatnica
Blatnica
038 15  Blatnica
e-mail:
 
0908 150 408 (OHLASOVŇA)
043/4948 101 (Obecný úrad)

Náhodný obrázok