V rámci celoročnej prípravy členov DHZO sa dňa 15.10. 2017 konalo cvičenie na ktorom hasiči vytvárali rôzne útočné vedenia kde bola použitá aj ťažká pena. Ďalším zameraním bolo likvidácia požiaru v ťažko dostupnom teréne, kde si naši členovia mohli vyskúšať použitie horolezeckej techniky.