Na záchranu a evakuáciu osôb zo zamoreného a zdraviu škodlivého prostredia sa používajú ADP (autonómne dýchacie prístroje). Nato aby ich mohli použiť aj naši členovia musia raz za rok absolvovať kontrolnu lekársku prehliadku a pravidelné školenia a cvičenia. Z nášho zboru sú vyškolení a môžu použiť 13 členovia ADP. Súčasťou výcviku je aj absolvovanie polygónu, ktorý sa nachádza na HaZZ v Martine. Naposledy ho úspešne absolvovali 5.11.2017.