Dobrovoľný hasičský zbor Blatnica

DHZ Blatnica

Uzemná organizácia DPO SR Martin v spolupráci s Okresným riaditeľstvom HaZZ Martin a Odbornou školou DPO SR Martin pozýva členov dobrovoľných hasičských zborov, príslušníkov HaZZ, nečlenov, prípadne rodinných príslušníkov na darovanie krvi s názvom : „NOVOROČNÁ KVAPKA KRVI". Dobročinná akcia sa uskutoční dňa 26. januára 2018 t.j. piatok so začiatkom o 08,00 hod. v Hasičskom dome, Kuzmányho č. 36, v učebni Odbornej školy DPO na prvom poschodí. V prípade záväzného záujmu viacerých členov z dobrovoľných hasičských zborov, prípadne jednotlivci, kontaktujte do 24. januára 2018 veliteľa Odbornej školy Stanislava Valka ().

Kontakt

Dobrovoľný hasičský zbor Blatnica
Blatnica
038 15  Blatnica
e-mail:
 
0908 150 408 (OHLASOVŇA)
043/4948 101 (Obecný úrad)

Náhodný obrázok