Dobrovoľný hasičský zbor Blatnica

DHZ Blatnica

V rámci celoročnej prípravy členov DHZO bolo naplánované cvičenie hasenia lesného požiaru. Cvičenie prebiehalo na ,,tenise" 17.6.2018. Bolo tvorené dopravné vedenie s vysokým prevýšením, kde boli použité malé čerpadla, ktoré sa lahšie prenášajú v nedostupnom teréne. Jednou z úloh bolo aj vyskúšané použitie umelého suda pri jazierkovom systéme.

Kontakt

Dobrovoľný hasičský zbor Blatnica
Blatnica
038 15  Blatnica
e-mail:
 
0908 150 408 (OHLASOVŇA)
043/4948 101 (Obecný úrad)

Náhodný obrázok