V rámci celoročnej prípravy členov DHZO bolo naplánované cvičenie hasenia lesného požiaru. Cvičenie prebiehalo na ,,tenise" 17.6.2018. Bolo tvorené dopravné vedenie s vysokým prevýšením, kde boli použité malé čerpadla, ktoré sa lahšie prenášajú v nedostupnom teréne. Jednou z úloh bolo aj vyskúšané použitie umelého suda pri jazierkovom systéme.