Dobrovoľný hasičský zbor Blatnica

DHZ Blatnica

Pripravenosť členov DHZO na zásah može preveriť aj previerkové cvičenie.Toto cvičenie može vyhlásiť starosta obce, veliteľ DHZO alebo OR HaZZ.Takéto cvičenie sa koná raz do roka a je neplánované. Tento rok bolo vyhlásené v sobotu 29.9.2018 o 18.58 a prebiehalo v areáli ATC Blatnica. Celkovo sa cvičenia zúčastnilo 25 členov z toho 16 hasičov z Blatnice a 9 z Mošoviec. Simulovaný bol požiar ubytovacieho zariadenia, kde sa nachádzali figuríny, ktoré museli zasahujúci vyhľadať a transportovať ich von zo zariadenia. Prácu im stažoval zadymený priestor. Pred ubytovňou bolo vytvorené hniezdo zranených, na ktorom si hasiči vyskúšali prvú pomoc.Cvičenie bolo ukončené o 21.35 s pozitívnym výsledkom.

Kontakt

Dobrovoľný hasičský zbor Blatnica
Blatnica
038 15  Blatnica
e-mail:
 
0908 150 408 (OHLASOVŇA)
043/4948 101 (Obecný úrad)

Náhodný obrázok