Pripravenosť členov DHZO na zásah može preveriť aj previerkové cvičenie.Toto cvičenie može vyhlásiť starosta obce, veliteľ DHZO alebo OR HaZZ.Takéto cvičenie sa koná raz do roka a je neplánované. Tento rok bolo vyhlásené v sobotu 29.9.2018 o 18.58 a prebiehalo v areáli ATC Blatnica. Celkovo sa cvičenia zúčastnilo 25 členov z toho 16 hasičov z Blatnice a 9 z Mošoviec. Simulovaný bol požiar ubytovacieho zariadenia, kde sa nachádzali figuríny, ktoré museli zasahujúci vyhľadať a transportovať ich von zo zariadenia. Prácu im stažoval zadymený priestor. Pred ubytovňou bolo vytvorené hniezdo zranených, na ktorom si hasiči vyskúšali prvú pomoc.Cvičenie bolo ukončené o 21.35 s pozitívnym výsledkom.