Dobrovoľný hasičský zbor Blatnica

DHZ Blatnica

Dobrovoľný hasičský zbor Blatnica ani v súčasnosti nezaháľal a je naďalej aktívny vo všetkých svojich oblastiach a zachováva si dobrú spoluprácu s miestnym obecným úradom. V roku 2012 oslávil 125. výročie založenia a pri tejto príležitosti dostal čestnú zástavu Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR za dlhoročnú činnosť. K 29.10.2014 mal 97 členov a z toho 12 žien. Naposledy /29.10.2011/ zvolený výbor má 16 členov, pod vedením predsedu Miroslava Feriančíka a veliteľa Martina Fillu. O zachovanie histórie zboru stará súčasný tajomník Juraj Svitek, písaním do obecných novín a na stránku zboru.

V dnešnej dobe sú na dobrovoľné hasičské zbory kladené vyššie nároky a povinnosti a z toho dôvodu sa členovia DHZ Blatnica snažia neustále vzdelávať na úrovni požiarnej ochrany. A aj preto má už 16 vyškolených členov /k 1.10.2014/ určených na zásahy, ktorí prešli "základnou prípravou hasičských jednotiek" a z toho troch s oprávnením na používanie autonómnych dýchacích prístrojov. Vzhľadom na požiadavky, ktoré sú kladené na dnešných hasičov, môžeme povedať, že sa jedná už o poloprofesionálne jednotky DHZ. Tieto nároky sú podmienené aj spustením projektu "Plošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na Slovensku", kde v rámci rozdelenia bol DHZ Blatnica zaradený do skupiny A, čo svedči aj o jeho pripravenosti a dôležitom umiestnení na okraji okresu Martin v podhorskom prostredí. Za posledné roky DHZ vykonal nejeden výjazd, len za posledné 4 roky to bolo viac ako 30 výjazdov napr. k požiarom rodinných domov, rôzne technické výjazdy od spadnutého stromu až po autonehody. Medzi tie vážnejšie patril požiar domu Máši Haľamovej v roku 2010, ďalej požiar družstevného hnojiska 11.7.2012 kde hrozilo, že sa požiar rozšíri na priľahlé pšeničné polia, a tak zničí celú úrodu, v roku 2013 v letnom období to bol lesný požiar na Tlstej /miestny vrch s n.v. 1414/, pri ktorom zasahovalo niekoľko jednotiek DHZ z okolia, profesionáli a dva vrtuľníky MV SR, hasenie trvalo 3 dni. Okrem zásahov pri požiaroch to boli aj technické výjazdy - k vážnejším patril výjazd 2.1.2013 k autonehode osobného motorového vozidla, ktoré spadlo z mosta do potoka v Gaderskej doline, pri nehode nedošlo k vážnejším zraneniam.

Aby boli blatnickí hasiči vždy pripravený na zásah, pravidelne sa každoročne zúčastňujú cvičení a školení. 26.5.2012 sa zúčastnili na veľkom "Súčinnostnom taktickom cvičení zameranom na lesný požiar " na Martinských holiach, toho istého roku 13.10.2012 sa zas zúčastnili na "Previerkovom taktickom cvičení okrskov" v Socovciach, 27.10.2012 organizovali vo svojom okrsku "Okrskové cvičenie" v Karlovej. V prvom polroku 2013 organizovali spolupráci s HaZZ Martin "Súčinnostné taktické cvičenie zamerané na lesný požiar" v Gaderskej doline pod hradom Blatnica, na ktorom sa mimo HaZZ Martin a hasičov z Blatnice zúčastnili aj DHZ Ďanová, Karlová, Folkušová, Laskár, Necpaly, Žabokreky a Belá-Dulice. Na tomto cvičení bolo odskúšané aj vyhlásenie poplachu cez linku 112, ktorá postupne na základe informácii veliteľa zásahu zvolávala jednotlivé zbory na pomoc. Mimo súčinnostných cvičení začali aktívnejšie robiť vlastne cvičenia, pre svojich členov a rôzne stretnutia, na ktorých si precvičia praktické a teoretické vedomosti. Mimo zásahovej činnosti a cvičení vykonávajú na požiadanie protipožiarne a bezpečnostné hliadky na rôznych akciách ako je každoročný beh Gaderskou dolinou, Deň Turčianskeho vidieka a ďalších akciách v obci.

Úlohou DHZ je aj príprava mladých hasičov na súťaže, kde si zmerajú svoje sily a vyskúšajú prácu s hasičskou technikou. Každoročne sa zúčastňujú na súťažiach ako je okresné kolo hry Plameň, okresné kolo dorastencov a branné preteky, ktoré sa každoročne konajú v Blatnici v spolupráci s OV DPO Martin a OÚ Blatnica. Medzi posledné úspechy na súťažiach patrí 3. miesto chlapčenského družstva na branných pretekoch 21.9.2013 v Blatnici, 2. miesto dievčenského družstva na súťaži Okresného kola hry Plameň 24.5.2014 v Krpeľanoch a 3. miesto dievčenského družstva na branných pretekoch 11.9.2014 v Blatnici.

V roku 2014 sa aj po dlhšej dobe podarilo zložiť jedno mužstvo dospelých, ktoré 7.6.2014 na súťaži Okresného kola dospelých v Ďanovej síce neobsadilo celkovo popredné priečky, no ako družstvo "nad 35 rokov" získali 1. miesto. Hasičstvo nie je len o zásahoch, cvičeniach a súťažiach, ale aj o organizovaní rôznych aktivít. Každoročne organizujú fašiangovanie po obci s fašiangovou zábavou a polnočným pochovávaním basy, pokračujú stavaním mája pre obec, v letnom období hasičskou zábavou /pôvodne Anna bál/, v zimnom období spolu s obecným úradom a inými organizáciami pripravujú vianočné trhy pre občanov, aktívne sa podieľajú aj na iných akciách, ktoré sa konajú v obci. Každoročne robia rôzne ukážky zásahov na akciách ako je MDD v obci, ale aj na akciách mimo obec ako je akcia "Záchranári deťom" organizovaná OV DPO Martin a HaZZ Martin. Starajú sa aj o rozmiestnenie vianočného osvetlenia v obci, a podľa potreby vykonávajú čistenie obecných fontán a odvodňovacích kanálov. Samozrejme sa celoročne starajú o hasičskú techniku a zbrojnicu, ktorú neustále modernizujú. Pomáhajú aj pri posledných rozlúčkach zo zosnulými občanmi, vtedy sa oblečú do slávnostnej rovnošaty a tak odprevadia zosnulého na miesto jeho posledného odpočinku.

V roku 2010 im obec zakúpila Volvo FL6 14, ktoré nahradilo starú AVIU 30 /z roku cca. 1969/ a toho istého roku dostali aj od MV SR nové IVECO Deily a staršie ARO 240 /Predané v roku 2015/. Nespoliehajú sa len na finančné prostriedky z obecného rozpočtu, ale snažia sa získať peniaze aj účasťou na brigádach a z vlastných organizovaných akcií a s 2% a aj preto sa im podarilo v posledných rokoch zmodernizovať vybavenie pracovných aj technických prostriedkov, tak aby boli čo najlepšie pripravený na prípadný zásah.

Aj keď už výročné členské schôdze členov DHZ zaznamenávajú čoraz nižšiu účasť členov, sú stále jedna z najaktívnejších organizácii v obci, či už v minulosti, tak aj v súčastnosti. Aj napriek pracovnému a súkromnému vyťaženiu sú jeho členovia stále ochotní a schopní pomôcť a neustále sa snažia svoju základňu vyškolených členov rozširovať tak, aby boli kedykoľvek schopní pomôcť. DHZ Blatnica si zachováva svoje tradície, ale vytvára aj nové a posúva sa vpred prispôsobujúc sa novým požiadavkám, čím si v obci Blatnica vybudoval dôležité miesto v spoločenskom živote obce.

Zosnulí členovia:
Kuchťák Karol (8.2.2018) 
Šimko Jozef (21.3.2016) - v posledných rokoch zastával funkciu hospodára v DHZ až do jeho úmrtia
Ferenčík Jozef (1.3.2016) - predseda DHZ od 70. rokov až do roku 2001, taktiež zaslužilí člen DPO SR
Šimonides Jaroslav (2013) - tajomník DHZ v 90. rokoch 
Pavolka Ladislav (12.1.2012)
Pavolka Jozef (7.10.2011)
Malina Dušan (20.6.2011)
Pavolka Jaroslav (12.2.2010)
Kapiaš Miroslav (2010)
Ondruš Dušan (13.5.2010)
Michelčík Vojtech (27.12.2007)
Frlička Ľubomír (31.8.2009)
Červeň Jozef (22.6.2007)
Ursíny Milan (16.1.2004)
Feriančik Jozef (21.5.2003) - predseda od 2001 až do jeho úmrtia
Juráška Miloslav (28.1.2005)
Štanceľ Jozef (3.11.2003)
Kohútková Anna (29.6.2005)

Česť ich pamiatke!Technické vybavenie DHZ/DHZO:

Volvo FL6 14 /zakúpené r. 2010/
- prevodovka 4 stupňová automatická
- počet miest 8+1
- Objem nádrže 2000 l
- Výbava: čerpadlo GODIVA GMA 2500 (cca 3250 l/min.) /2x vyskotlaké hadice 90m/
- 12m rebrík a hákový rebrík
- 9 ton. naviják

IVECO Deily 65C15 /pridelené od MV SR v r. 2010/
- prevodovka 6 stupňová manuálna
- počet miest 6+1
- Objem nádrže 750 l
- Prenosné čerpadlo MAGIRUS Magirus TS10-1000

Ďalšia technika
2x prenosná striekačka PPS12 - max. prietok 1200 l
1x Heron EPH 80 / nadobudnuté v roku 2012 / - max. prietok 1300 l, 28m výtlak (drenážne)
1x Heron EPPH15-10 / nadobudnuté v roku 2014 / - max. prietok 300 l (vysokotlakové)
1x Heron EMPH 80W (kalové)
1x Motorová striekačka DS-16 - výrobca Slatiňany, rok 1959, max. prietok 1600 l
1x Motorová striekačka DS-16 - výrobca Stratílek, rok 1930, max. prietok 1600 l
4x dýchacie prístroje / nadobudnuté v roku 2013 / - Saturn7
1x Protipovodňový vozík /od roku 2016/

Kontakt

Dobrovoľný hasičský zbor Blatnica
Blatnica
038 15  Blatnica
e-mail:
 
0908 150 408 (OHLASOVŇA)
043/4948 101 (Obecný úrad)

Náhodný obrázok