Dobrovoľný hasičský zbor Blatnica

DHZ Blatnica

Dátum / Miesto: 9.12.2016 / Blatnica
Hlásenie udalosti: 13:40
Udalosť ohlásil: Chyľa
Výjazd jednotky: 13:49
Príchod na miesto zásahu: 13:54
Odchod na hasičskú stanicu: 14:15
  
Technika: VOLVO FL6
Posádka: Ferenčík Jozef
Svitek Vladimír
Žila Marcel
Kolek Marek
Zúčastnené zložky: Polícia
  
Vytiahnutie vozidla z odvodňovacieho kanálu navijákom.
 
Fotodokumentácia:
nie je 

Kontakt

Dobrovoľný hasičský zbor Blatnica
Blatnica
038 15  Blatnica
e-mail:
 
0908 150 408 (OHLASOVŇA)
043/4948 101 (Obecný úrad)

Náhodný obrázok