Dobrovoľný hasičský zbor Blatnica

DHZ Blatnica

Dátum / Miesto: 13.12.2016 / Blatnica
Hlásenie udalosti: 21:45
Udalosť ohlásil: Oravec
Výjazd jednotky: 21:45
Príchod na miesto zásahu: 21:47
Odchod na hasičskú stanicu: 11:07
  
Technika:  
Posádka: Svitek Vladimír
Zúčastnené zložky:  
  
Z Krajského operačného strediska Žilina nám oznámili požiar komínového telesa v rodinnom dome č. 361. Po prijatí oznámenia bola táto skutočnosť preverená a nakoľko už bol požiar vyhasnutý, komínové teleso bolo iba skontrolované.
 
Fotodokumentácia:
nie je 

Kontakt

Dobrovoľný hasičský zbor Blatnica
Blatnica
038 15  Blatnica
e-mail:
 
0908 150 408 (OHLASOVŇA)
043/4948 101 (Obecný úrad)

Náhodný obrázok