Dobrovoľný hasičský zbor Blatnica

DHZ Blatnica

Dátum / Miesto: 21.1.2017 / Blatnica
Hlásenie udalosti: 12:16
Udalosť ohlásil: Mišenka
Výjazd jednotky: 12:20
Príchod na základňu: 13:40
  
Technika: IVECO DAILY
Posádka:

Ferenčík Ján (veliteľ zásahu)
Feriančik Miroslav
Feriančik Andrej
Svitek Vladimír

Zúčastnené zložky/spolupracovali:  -
  
Po príchode na miesto sme zistili, že komínové teleso je už vyhorené, skontrolovali sme teplotu a následne dohliadali na vychladenie komína. Majiteľ bol poučený, že do doby revízie certifikovanou firmou nemá komín používať.
 
Fotodokumentácia:
 

Kontakt

Dobrovoľný hasičský zbor Blatnica
Blatnica
038 15  Blatnica
e-mail:
 
0908 150 408 (OHLASOVŇA)
043/4948 101 (Obecný úrad)

Náhodný obrázok