Dobrovoľný hasičský zbor Blatnica

DHZ Blatnica

Dátum / Miesto: 1.2.2017 / Blatnica
Hlásenie udalosti: 8:20
Udalosť ohlásil: Starostka obce
Príchod na základňu: 9:51
  
Technika:  
Posádka: Ferenčík Ján (veliteľ zásahu)
Ferenčík Jozef
Feriančik Miroslav
Svitek Juraj
Zúčastnené zložky/spolupracovali: starostka obce
  
Jednotka DHZ Blatnica bola vyzvaná starostkou obce o zásah pri zatopení pivničných priestorov prístavby rodinného domu č.187. Po príchode jednotka skontrolovala priestory, ktoré boli zatopené priesakom z miestneho potoka. Boli navrecované vrecia s pieskom, ktoré boli použité na vytvorenie umelej hrádze. Po ustúpení hladiny jednotka odišla na základňu.
 
Fotodokumentácia:
2017 - Výjazd č. 3 - odklonenie malého potoka  2017 - Výjazd č. 3 - odklonenie malého potoka  2017 - Výjazd č. 3 - odklonenie malého potoka

Kontakt

Dobrovoľný hasičský zbor Blatnica
Blatnica
038 15  Blatnica
e-mail:
 
0908 150 408 (OHLASOVŇA)
043/4948 101 (Obecný úrad)

Náhodný obrázok