Dobrovoľný hasičský zbor Blatnica

DHZ Blatnica

Dátum / Miesto: 20.2.2017 / Blatnica
Hlásenie udalosti: 17:33
Udalosť ohlásil: Iveta Matiašková
Výjazd jednotky: 17:46
Príchod na základňu: 18:50
  
Technika: Volvo
Posádka: Ferenčík Jozef (veliteľ zásahu)
Svitek Vladimír
Marček Pavol
Geisbacher Peter
Sobkuliak Peter
Zúčastnené zložky/spolupracovali:  
  
Po príchode na miesto udalosti sme po obhliadke zistili, že je upchaté odvodňovacie potrubie pod komunikáciou pri hlavnej ceste smerom na Mošovce, ktoré bránilo odtoku vody, preto sa voda vylievala na priľahlý pozemok. Odčerpali sme vodu z kanála a vyčistili odvodňovacie potrubie od nánosov a ľadu.
 
Fotodokumentácia:
2017 - Výjazd č. 4 - zatopenie pozemku  2017 - Výjazd č. 4 - zatopenie pozemku

Kontakt

Dobrovoľný hasičský zbor Blatnica
Blatnica
038 15  Blatnica
e-mail:
 
0908 150 408 (OHLASOVŇA)
043/4948 101 (Obecný úrad)

Náhodný obrázok