Dobrovoľný hasičský zbor Blatnica

DHZ Blatnica

Dátum / Miesto: 21.2.2017 / Blatnica
Hlásenie udalosti: 12:30
Udalosť ohlásil: Iveta Geisbacherová
Výjazd jednotky: 12:40
Príchod na základňu: 14:00
  
Technika: Volvo
Posádka: Ferenčík Ján (veliteľ zásahu)
Ferenčík Jozef
Svitek Vladimír
Sobkuliak Peter
Feriančik Miroslav
Zúčastnené zložky/spolupracovali:  
  
Po ranných výdatných dažďoch nestíhala voda odtekať cez odvodňovacie potrubie pri hlavnej ceste smerom na Mošovce a začala tiecť na priľahlý pozemok a následne do hospodárskej budovy. Po našom príchode na miesto sme začali s prekopávaním odvodňovacieho kanála a odčerpávaním vody. Taktiež sme odrazili vodu, ktorá vytekala na pozemok do priľahlého kanála.
Vzhľadom na predpoveď počasia bolo potrebné najmä z preventívnych dôvodov z problematického kanála vykopať odvodňovacie potrubie, ktoré nemalo dostatočný priemer na prepúšťanie takého množstva vody.
 
Fotodokumentácia:
2017 - Výjazd č. 5 - zatopenie pozemku a budovy

Kontakt

Dobrovoľný hasičský zbor Blatnica
Blatnica
038 15  Blatnica
e-mail:
 
0908 150 408 (OHLASOVŇA)
043/4948 101 (Obecný úrad)

Náhodný obrázok