Dobrovoľný hasičský zbor Blatnica

DHZ Blatnica

Dátum / Miesto: 11.12.2017 / Sebeslavce
Hlásenie udalosti: 19:20
Udalosť ohlásil: Fontáni Vladimír
Výjazd jednotky: 19:29
Príchod na základňu: 20:02
  
Technika: Volvo
Posádka: Ferenčík Ján
Ferenčík Jozef
Sobkuliak Peter
Geisbacher Peter
Zúčastnené zložky/spolupracovali:  -
  
Kvôli silnému vetru naša DHZO zasahovala dňa 11.12.2017 pri odstraňovaní padnutého stromu na ceste medzi Blatnicou a Folkušovou. Udalosť nahlásil spoluobčan Blatnice. Pri udalosti nedošlo ku zraneniu ani poškodeniu majetku. Strom bol za pomoci motorovej píly odstránený z komunikácie.
 
Fotodokumentácia:
nie je

Kontakt

Dobrovoľný hasičský zbor Blatnica
Blatnica
038 15  Blatnica
e-mail:
 
0908 150 408 (OHLASOVŇA)
043/4948 101 (Obecný úrad)

Náhodný obrázok