Dobrovoľný hasičský zbor Blatnica

DHZ Blatnica

Dátum / Miesto: 06.03.2018 / Valča
Hlásenie udalosti: 8:10
Udalosť ohlásil: Operačné stredisko Žilina
Výjazd jednotky: 8:36
Príchod na základňu: 10:50
  
Technika: VOLVO FL6 14 a kalové čerpadlo
Posádka: Ferenčík Ján
Ferenčík Jozef
Žila Marcel
Zúčastnené zložky/spolupracovali: Turvod
  
Prvý výjazd našej DHZO v roku 2018 bol dňa 06.03.2018. Udalosť bola nahlásená operačným strediskom Žilina. Jednalo sa o zatopenie pozemku pri RD vo Valči, po poruche na verejnom vodovode v obci. Jednotka vykonala výjazd v počte 2+1. Vodu z pozemku sme odčerpali za pomoci kalového čerpadla. Spolupráca s majiteľom domu a pracovníkmi Turvodu.
 
Fotodokumentácia:
2018 vyjazd1 2018 vyjazd1

Kontakt

Dobrovoľný hasičský zbor Blatnica
Blatnica
038 15  Blatnica
e-mail:
 
0908 150 408 (OHLASOVŇA)
043/4948 101 (Obecný úrad)

Náhodný obrázok