Dobrovoľný hasičský zbor Blatnica

DHZ Blatnica

Dátum / Miesto: 18 - 23.10.2018 / Gaderská dolina
Hlásenie udalosti: 13:03
Udalosť ohlásil: Červeň Jaroslav
Výjazd jednotky: 13:15
Príchod na základňu: 19:20 
  
Technika: VOLVO FL6 14
Posádka: Ferenčík Ján
Ferenčík Jozef
Froľa Vladimír
Marček Pavol
Marček Peter
Fillo Martin
Sobkuliak Peter
Červeň Jaroslav
Ursíny Branislav ml.
Žila Marcel
Svitek Juraj
Kuric Milan
Malina Andrej
Kolek Marek
Feriančik Miroslav
Zúčastnené zložky/spolupracovali: Modul pozemného hasenia
Záchranná brigáda Žilina
HaZZ Martin
DHZO Ďanová
DHZO Mošovce
DHZO Kláštor p/Z
DHZO Vrícko
DHZO Záturčie
DHZO Priekopa
DHZO Sučany
DHZO Turany
Letka MV SR
  
Dňa 18.10.2018 o 13:00 nám bol nahlásený lesný požiar pracovníkom ŠL SR v lokalite Selenecká dolina. Udalosť sme nahlásili aj na KOS Žilina. Osem hasičov DHZO vyrazilo na požiar. V Selenci sme sa spojili s hasičmi HaZZ Martin a spoločne sme po dvoch hodinách dorazili na požiarovisko, nakoľko sa jednalo o ťažko dostupný terén.. Pomocou genfovakov a ručného náradia sme začali s hasebnými prácami. Jednalo sa o požiar hrabanky lístia ako aj koreňového systému. O 17.30 bolo veliteľom zásahu ukončené hasenie a pokračovalo sa na druhý deň. V piatok sa pokračovalo v hasení a bol povolaný vrtulník, ktorý zhadzoval vodu pomocou bambi vaku. V sobotu zo Škapu bola vytvorená diaľková doprava vody a na požiarovisku zasahoval modul pozemného hasenia.V hasebných prácach sa pokračovalo až do utorka, kedy sa v poobednajších hodinách podarilo požiar uhasiť. Na požiari sa zúčastnili Modul pozemného hasenia, Záchranná brig da Žil ina, HaZZ Martin, DHZO Blatnica, Ďanová, Mošovce, Kláštor p/Z, Vrícko, Záturčie, Priekopa, Sučany, Turany a letka MV SR.
 
Fotodokumentácia:

bude pridaná neskôr

odkaz
odkaz
odkaz

Kontakt

Dobrovoľný hasičský zbor Blatnica
Blatnica
038 15  Blatnica
e-mail:
 
0908 150 408 (OHLASOVŇA)
043/4948 101 (Obecný úrad)

Náhodný obrázok