Dobrovoľný hasičský zbor Blatnica

DHZ Blatnica

Dátum / Miesto: 23.1.2019 / pod Plešovicou
Hlásenie udalosti: 14:58
Udalosť ohlásil: Starosta obce
Výjazd jednotky: 15:05
Príchod na základňu: 16:56 
  
Technika: IVECO DAILY
Posádka: Ferenčík Ján
Ferenčík Jozef
Ursíny Branislav
Zúčastnené zložky/spolupracovali: DHZO Blatnica
  
Dňa 23.1.2019 o 14:58 nám bol nahlásený starostom obce technický výjazd - jednalo sa o vybreženie Blatnického potoka (pod Plešovicou)  - ľadová povodeň. Dochádzalo k zaplavovaniu súkromného pozemku, na ktorom sa v blízkosti potoka nachádza rodinný dom. Po príchode jednotka začala rozbíjať zamrznutá hladinu potoka a následne došlo k odkloneniu toku do hlavného potoka. K zraneniu osôb ani škode na majetku nedošlo. 
 

Kontakt

Dobrovoľný hasičský zbor Blatnica
Blatnica
038 15  Blatnica
e-mail:
 
0908 150 408 (OHLASOVŇA)
043/4948 101 (Obecný úrad)

Náhodný obrázok