Rok 2020

Tornádo na Morave – Hrušky

Zásah 6/2020 povodeň

Zásah 5/2020 povodeň

Zásah 4/2020 povodeň

Zásah 3/2020 povodeň

Dezinfekcia odberného miesta Základnej školy

Nová fasáda požiarnej zbrojnice

Zásah 5/2020 – požiar Mazan

Zásah 4/2020 – technický výjazd

Zásah 3/2020 – technický výjazd

Preventívne opatrenia proti Covid-19 – Dezinfekčný postrek obce

Zásah 2/2020 – požiar okrasného porastu

Fašiangy a fašiangová zábava 2020

Rok 2019