Rok 2020

Zásah 3/2020 – technický výjazd

Preventívne opatrenia proti Covid-19 – Dezinfekčný postrek obce

Zásah 2/2020 – požiar okrasného porastu

Fašiangy a fašiangová zábava 2020

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2013