Každý člen zálohovej jednotky musí absolvovať vstupné školenie. Keď sa členovia jednotky profilujú na konkrétnu pozíciu absolvujú školenie tomu prislúchajúce.

Absolvované školenia