Súťaže dospelých sa môžu zúčastniť hasičské družstvá dobrovoľných (obecných, závodných) hasičských zborov, pri rešpektovaní dobrého zdravotného stavu, čo každý súťažiaci potvrdí svojím podpisom na prihláške.

Súťaže sa uskutočňujú v kategóriách:

  • Muži
  • Ženy

Zmiešané súťažné družstvá sa evidujú v kategórii mužov. V súťažných družstvách môžu štartovať maximálne traja pretekári dorasteneckého veku (15 – 18 rokov). Ostatní pretekári musia ku dňu konania súťaže dovŕšiť vek 18 rokov. Horná veková hranica u účastníkov súťaží nie je obmedzená – musí byť však splnená podmienka dobrého zdravotného stavu.

Prehľad súťaží dospelých

Územné kolo súťaže DHZ – Kláštor pod Znievom

Tento víkend sa konalo Územné kolo súťaže DHZ dospelých v Kláštore pod Znievom. DHZ Blatnica zostavila družstvo, ktoré sa umiestnilo na 32.mieste súťaže. Ďakujeme za reprezentáciu!

Okresná súťaž dospelý KpZ
Okresná súťaž Kláštor pod Znievom

Tento víkend sa konala Okresná súťaž dospelých v Kláštore pod Znievom. DHZ Blatnica zostavila družstvo, ktoré sa zúčastnilo súťaže v zložení: Miroslav Feriančik Pavol MarčekPeter HorváthPeter MarčekMi…