DHZO je časť zboru, ktorá pozostáva len z členov, ktorý absolvovali školenia a cvičenia potrebné k zásahovej činnosti.

Zoznam členov DHZO
Priezvisko a menoOdborná spôsobilosť
1.Červeň Jaroslavzákladná príprava členov HJ
motorová píla
elektrocentrály
2.Ferenčík Jánzákladná príprava členov HJ
veliteľ
dýchací prístroj
motorová píla
strojník
psychotesty
elektrocentrály
3.Ferenčík Jozef základná príprava členov HJ
dýchací prístroj
protipovodňový vozík
strojník
psychotesty
elektrocentrály
4.Feriančik Miroslav základná príprava členov HJ
dýchací prístroj
strojník
psychotesty
elektrocentrály
5.Fillo Martin základná príprava členov HJ
veliteľ
dýchací prístroj
strojník
psychotesty
motorová píla
elektrocentrály
6.Froľa Pavol základná príprava členov HJ
preventivar
strojník
psychotesty
motorová píla
elektrocentrály
7.Froľa Pavol ml.základná príprava členov HJ
elektrocentrály
8.Froľa Vladimír základná príprava členov HJ
veliteľ 
elektrocentrály
9.Geisbacher Peter základná príprava členov HJ
dýchací prístroj
protipovodňový vozík 
motorová píla
elektrocentrály
10.Horváth Peter základná príprava členov HJ
dýchací prístroj
elektrocentrály
11.Kolek Marek profesionálny hasič
12.Marček Peterzákladná príprava členov HJ
veliteľ
strojník
psychtesty
dýchací prístroj
elektrocentrály
13.Marček Pavol základná príprava členov HJ 
dýchací prístroj
protipovodňový vozík
strojník
psychotesty
elektrocentrály
14.Sobkuliak Peter základná príprava členov HJ
dýchací prístroj
strojník
psychotesty
elektrocentrály
15.Svitek Juraj základná príprava členov HJ
elektrocentrály
16.Urban Miroslav základná príprava členov HJ
elektrocentrály
17.Ursíny Branislav základná príprava členov HJ
preventivar
protipovodňový vozík
dýchací prístroj
elektrocentrály
18.Ing. Oravec Matej základná príprava členov HJ
dýchací prístroj
elektrocentrály
19.Malina Andrej základná príprava členov HJ
dýchací prístroj
strojník
psychotesty
elektrocentrály