DHZO je časť zboru, ktorá pozostáva len z členov, ktorý absolvovali školenia a cvičenia potrebné k zásahovej činnosti.

Zoznam členov DHZO
Priezvisko a menoOdborná spôsobilosť
1.Červeň Jaroslavzákladná príprava členov HJ
motorová píla
2.Ferenčík Jánzákladná príprava členov HJ
veliteľ
dýchací prístroj
motorová píla
psychotest
3.Ferenčík Jozef základná príprava členov HJ
dýchací prístroj
protipovodňový vozík
psychotesty
4.Feriančik Miroslav základná príprava členov HJ
dýchací prístroj
strojník
psychotesty
5.Fillo Martin základná príprava členov HJ
veliteľ
dýchací prístroj
psychotesty
6.Froľa Pavol základná príprava členov HJ
preventivár
psychotesty
7.Froľa Vladimír základná príprava členov HJ
veliteľ 
8.Geisbacher Peter základná príprava členov HJ
dýchací prístroj
protipovodňový vozík 
motorová píla
9.Horváth Peter základná príprava členov HJ
dýchací prístroj
elektrocentrála
10.Kolek Marek profesionálny hasič
11.Marček Peterzákladná príprava členov HJ
veliteľ
dýchací prístroj
elektrocentrála
12.Marček Pavol základná príprava členov HJ 
dýchací prístroj
protipovodňový vozík
psychotesty
13.Sobkuliak Peter základná príprava členov HJ
dýchací prístroj
strojník
psychotesty
14.Svitek Juraj základná príprava členov HJ
15.Urban Miroslav základná príprava členov HJ
16.Ursíny Branislav základná príprava členov HJ
protipovodňový vozík
dýchací prístroj
17.Ing. Oravec Matej základná príprava členov HJ
dýchací prístroj
elektrocentrála
18.Malina Andrej základná príprava členov HJ
dýchací prístroj