DHZO je časť zboru, ktorá pozostáva len z členov, ktorý absolvovali školenia a cvičenia potrebné k zásahovej činnosti.

Zoznam členov DHZO
Priezvisko a menoOdborná spôsobilosť
1.Červeň Jaroslavzákladná príprava členov HJ
motorová píla
2.Ferenčík Jánzákladná príprava členov HJ
veliteľ
dýchací prístroj
motorová píla
psychotest
3.Ferenčík Jozef základná príprava členov HJ
dýchací prístroj
protipovodňový vozík
psychotesty
4.Feriančik Miroslav základná príprava členov HJ
dýchací prístroj
strojník
psychotesty
5.Feriančik Andrej základná príprava členov HJ
dýchací prístroj
protipovodňový vozík
6.Fillo Martin základná príprava členov HJ
veliteľ
dýchací prístroj
psychotesty
7.Froľa Pavol základná príprava členov HJ
preventivár
psychotesty
8.Froľa Vladimír základná príprava členov HJ
veliteľ 
9.Geisbacher Peter základná príprava členov HJ
dýchací prístroj
protipovodňový vozík 
motorová píla
10.Horváth Peter základná príprava členov HJ
dýchací prístroj
elektrocentrála
11.Kalnický Miroslav základná príprava členov HJ
12.Kolek Marek profesionálny hasič
13.Marček Peterzákladná príprava členov HJ
veliteľ
dýchací prístroj
elektrocentrála
14.Marček Pavol základná príprava členov HJ 
dýchací prístroj
protipovodňový vozík
psychotesty
15.Saksa Ján základná príprava členov HJ
16.Sobkuliak Peter základná príprava členov HJ
dýchací prístroj
strojník
psychotesty
17.Svitek Juraj základná príprava členov HJ
18.Svitek Vladimír základná príprava členov HJ
psychotesty
strojník
19.Urban Miroslav základná príprava členov HJ
20.Urbanová Denisa základná príprava členov HJ
21.Ursíny Branislav základná príprava členov HJ
protipovodňový vozík
dýchací prístroj
22.Žila Marcel základná príprava členov HJ
dýchací prístroj
psychotesty
23.Ing. Oravec Matej základná príprava členov HJ
dýchací prístroj
elektrocentrála
24.Malina Andrej základná príprava členov HJ
dýchací prístroj