Zásah 2/2021 – požiar trávnej plochy
Zásah 2/2021 – požiar trávnej plochy

Jednotke bol starostom obce nahlásený výjazd k požiaru trávneho porastu, na ktorom bol kus nábytku. Po príchode jednotky bol požiar lokalizovaný a zahájené hasenie C prúdom.  Po zl…

2% z dane 2020
2% z dane 2020

Radi by sme sa uchádzali aj tento rok o 2% respektíve 3% z Vašich daní. Neviete ako na to? Ak ste zamestnanec a daňové priznanie za Vás podáva zamestnávateľ: požiadajte svojho zam…

Zásah 1/2021 – transport zvieraťa – technický výjazd
Zásah 1/2021 – transport zvieraťa – technický výjazd

Jednotke bol vyhlásený technický výjazd OS HaZZ na pomoc pri transporte zvieraťa. Po príchode na miesto udalosti bol zistený pád psa zo skalnatého previsu, ktorý mal za následok poškode…

Dezinfekcia odberného miesta ZŠ
Dezinfekcia odberného miesta ZŠ

V rámci prevencie pre Covid-19, sme sa podujali na prípravu odberného miesta v Základnej škole. Pomohli sme pri vytýčení a opáskovaní priestorov a s dezinfekciou po odberoch. Ďakuje…

Zásah 9/2020 – živelná pohroma
Zásah 9/2020 – živelná pohroma

Starostom obce bol jednotke nahlásený výjazd (konáre zasahujúce do elektrického vedenia). Po príchode jednotky na miesto udalosti bolo zistené skratovanie el. vedenia a padanie iskier. Pra…

Zásah 8/2020 – pomoc RLP-technický výjazd
Zásah 8/2020 – pomoc RLP-technický výjazd

Jednotka bola vyzvaná RLP na pomoc pri transporte pacienta. Po príjazde jednotky bol pacient s pomocou záchranárov preložený do transportného vaku a následne vynesený z rodinného domu, prelo…

Nová fasáda požiarnej zbrojnice
Nová fasáda požiarnej zbrojnice

Toto leto sa nesie nie len v znamení „Korona krízy“ ale aj v znamení renovácie požiarnej zbrojnice. Plánovanú rekonštrukciu strechy na budove, sme využili aj na skrášlenie jej zovňaj…

Zásah 7/2020 – živelná pohroma
Zásah 7/2020 – živelná pohroma

Jednotke bol nahlásený výjazd k spadnutému stromu na elektrické vedenie. Jednotka po príchode zistila, že sa jedná o spadnutý konár zo stromu. Za pomoci rebríka, v súčinnosti so službu …

Zásah 6/2020 – požiar strniska
Zásah 6/2020 – požiar strniska

Jednotka bol nahlásený výjazd KOS Zilina -požiar strniska. Po príchode začala jednotka likvidáviu požiaru pomocou genfo vakov a lopát.  Jednalo sa o väčší počet menších ohnísk…

Zásah 5/2020 – požiar Mazan
Zásah 5/2020 – požiar Mazan

Jednotke bol nahlásený výjazd KOS – Požiar hospodárskej budovy. Pri príchode sa na mieste nachádzali jednotky HaZZ a DHZO. Veliteľ zásahu nás vyslal na hasenie spodnej časti budovy. Za…

Zásah 4/2020 – živelná pohroma
Zásah 4/2020 – živelná pohroma

Jednotke DHZO bol starostom obce vyhlásený výjazd., Jednalo sa o zlomený strom nad vodným tokom – ponad prechod nad vodou. Po príchode jednotky bol kmeň stromu pomocou motorovej píly krát…

Nové dýchacie prístroje do zbierky
Nové dýchacie prístroje do zbierky

Sme radi, že Vám môžeme ukázať naše nové dýchacie prístroje, ktoré nám pomôžu zabezpečiť zdravie našej jednotky pri náročných požiaroch.

Sviatok sv. Floriána / Medzinárodný deň hasičov
Sviatok sv. Floriána / Medzinárodný deň hasičov

Dnes, 4. mája oslavujeme Sviatok svätého Floriána – patróna hasičov, a zároveň aj Medzinárodný deň hasičov. Srdečne ďakujeme všetkým profesionálnym a dobrovoľným hasičom, z…

Stavanie mája 2020
Stavanie mája 2020

Ani tohtoročná komplikovaná situácia nás neodradila a dostáli sme si tradície stavania obecného mája. Síce to bolo náročnejšie, v užšom kruhu chlapov, ale výsledok stojí za to. T…

Zásah 3/2020 – dopravná nehoda
Zásah 3/2020 – dopravná nehoda

Jednotke bol vyhlásený technický výjazd – dopravná nehoda vozidla, ktoré na komunikácii smer Folkušová narazilo a odtrhlo zábradlie mostíka nad malým Blatnickým potokom. Vozidlo sko…

Preventívne opatrenia proti Covid-19 – Dezinfekčný postrek obce
Preventívne opatrenia proti Covid-19 – Dezinfekčný postrek obce

V rámci preventívnych opatrení proti Covid-19, sme sa rozhodli prispieť svojou troškou práce pri ochrane našich spoluobčanov. So súhlasom obecného úradu, naši chlapi aplikovali vonkaj…

Nariadenie HaZZ MARTIN
Nariadenie HaZZ MARTIN

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Martine v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v…

Zásah 2/2020 – požiar okrasného porastu
Zásah 2/2020 – požiar okrasného porastu

Jednotka bol nahlásený výjazd KOS Žilina – požiar okrasného porastu pri bytovej jednotke na hornom konci. Pri príchode jednotky už prebiehalo hasenie civilnými osobami pomocou vedier. Prost…

Zásah 1/2020 – požiar v Gaderskej doline
Zásah 1/2020 – požiar v Gaderskej doline

Jednotka bola vyslaná k požiaru trávnatého porastu v Gaderskej doline – v okolí Blatnického hradu. Keďže sa nejednalo o rozsiahly požiar, pri príchode jednotky bol už uhasený občanom, kto…

2% z dane 2019
2% z dane 2019

Radi by sme sa uchádzali aj tento rok o 2% respektíve 3% z Vašich daní. Neviete ako na to? Ak ste zamestnanec a daňové priznanie za Vás podáva zamestnávateľ: požiadajte svojho zam…

Fašiangy a fašiangová zábava 2020
Fašiangy a fašiangová zábava 2020

22. február sa tento rok niesol v duchu Fašiangov. V dobrej nálade sme absolvovali sprievod dedinou a pozvali našich občanov na večernú Fašiangovú zábavu. Ďakujeme občanom za príveti…

Pozvánka na Fašiangy 2020
Pozvánka na Fašiangy 2020

Dobrovoľný hasičský zbor Blatnica srdečne pozýva občanov a návštevníkov obce na tradičné Fašiangy ! Na čo sa môžete tešiť :08:00 – tradičný fašiangový sprievod obcou Blatn…

Výročná členská schôdza členov DHZ 2020
Výročná členská schôdza členov DHZ 2020

Vážení členovia, dovoľujeme si vás pozvať na výročnú členskú schôdzu členov Dobrovoľného hasičského zboru v Blatnici, ktorá sa bude konať dňa 25. januára 2020 o 18.00 hod.&n…

Vianočné trhy
Vianočné trhy

V sobotu 7.12.2019 obec Blatnica organizovala Vianočné trhy. Príjemnú mrazivú atmosféru sme zahrievali Vianočným punčom.

Polygón
Polygón

Na základe celoročnej zdokonaľovacej prípravy naši hasiči každoročne absolvujú Polygón na stanici HaZZ Martin. Cvičenie sme absolvovali 30.11.2019. Zúčastnilo sa ho 11 členov našej …

Taktické cvičenie v Mošovciach
Taktické cvičenie v Mošovciach

Druhé cvičenie v roku sme absolvovali spolu s DHZ Mošovce. Pripravené bolo cvičenie zamerané na nočný požiar vo viac podlažnej budove, pričom prácu jednotiek koordinoval jeden veliteľ. …

Zásah 12/2019 – vybreženie Blatnického potoka
Zásah 12/2019 – vybreženie Blatnického potoka

Po príchode jednotky na miesto udalosti bolo zistené vybreženie potoka spôsobené nánosom drevín a lístia. Jednotka začala s odstraňovaním a vyberaním nánosov. Riečisko bol…

Brigáda v Jasienku
Brigáda v Jasienku

V sobotu 27.10.2019 sme sa boli trošku rozhýbať, a zároveň pomôcť Urbársko lesovlastníckemu pozemkovému spoločenstvu Blatnica pri chystaní dreva na zimnú sezónu.

Turčianská liga – Braný pretek – Diaková
Turčianská liga – Braný pretek – Diaková

Dňa 21.9.2019 nás naši mladí hasiči reprezentovali v Turčianskej lige – Branom preteku, ktorý sa konal v Diakovej. Náš hasičský zbor reprezentovali dve družstvá. Ďakujeme za repre…

Turčianská liga – Braný pretek – Valča
Turčianská liga – Braný pretek – Valča

Dňa 7.9.2019 nás naši mladí hasiči reprezentovali v Turčianskej lige – Branom preteku, ktorý sa konal vo Valči. Náš hasičský zbor reprezentovalo jedno dievčenské družstvo. Ďakuj…

Beh Gaderskou dolinou
Beh Gaderskou dolinou

Dňa 17.8.2019 sa uskutočnil tradičný XLII. ročník Behu Gaderskou dolinou, ktorý organizovala obec Blatnica. Naši chlapi boli k dispozícii a popri zabezpečovaní sa starali o dostatočn…

Zásah 11/2019 – spadnutý strom na el. vedení
Zásah 11/2019 – spadnutý strom na el. vedení

V nočných hodinách zo 7.8. na 8.8.2019 sa obcou prehnala výdatná búrka, následkom čoho došlo na vyvrátenie stromu, ktorý zasiahol elektrické vedenie a ostal na ňom visieť. Je…

Požiar pod Ostrou zlikvidovaný
Požiar pod Ostrou zlikvidovaný

Po úspešnom zásahu všetkých zložiek sa podarilo požiar uhasiť. Naša jednotka bola skontrolovať požiarovisko a postarala sa o znesenie vecných prostriedkov.  Veľká vďaka patrí v…

Zásah 9-10/2019 – lesný požiar pod Ostrou – 2.deň
Zásah 9-10/2019 – lesný požiar pod Ostrou – 2.deň

Jednotka bola rozdelená na dve skupiny. Prvá skupina bola povolaná k zabezpečeniu uzatvorenia turistického chodníka a k obkopaniu požiaroviska. Druhá skupina bola povolaná k zabezpeč…

Zásah 8/2019 – lesný požiar pod Ostrou
Zásah 8/2019 – lesný požiar pod Ostrou

Jednotke bola povolaná k zásahu v lesnom praste. Nakoľko sa jednalo o nedostupný horský terén po príchode techniky k lesnému značenému chodníku sa jednotka pripravila k&…