Sviatok sv. Floriána / Medzinárodný deň hasičov
Sviatok sv. Floriána / Medzinárodný deň hasičov

Dnes, 4. mája oslavujeme Sviatok svätého Floriána – patróna hasičov, a zároveň aj Medzinárodný deň hasičov. Srdečne ďakujeme všetkým profesionálnym a dobrovoľným hasičom, …

Stavanie mája 2020
Stavanie mája 2020

Ani tohtoročná komplikovaná situácia nás neodradila a dostáli sme si tradície stavania obecného mája. Síce to bolo náročnejšie, v užšom kruhu chlapov, ale výsledok stojí za to. …

Preventívne opatrenia proti Covid-19 – Dezinfekčný postrek obce
Preventívne opatrenia proti Covid-19 – Dezinfekčný postrek obce

V rámci preventívnych opatrení proti Covid-19, sme sa rozhodli prispieť svojou troškou práce pri ochrane našich spoluobčanov. So súhlasom obecného úradu, naši chlapi aplikovali vonkaj…

Nariadenie HaZZ MARTIN
Nariadenie HaZZ MARTIN

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Martine v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi …

Fašiangy a fašiangová zábava 2020
Fašiangy a fašiangová zábava 2020

22. február sa tento rok niesol v duchu Fašiangov. V dobrej nálade sme absolvovali sprievod dedinou a pozvali našich občanov na večernú Fašiangovú zábavu. Ďakujeme občanom za prívet…

Pozvánka na Fašiangy 2020
Pozvánka na Fašiangy 2020

Dobrovoľný hasičský zbor Blatnica srdečne pozýva občanov a návštevníkov obce na tradičné Fašiangy ! Na čo sa môžete tešiť :08:00 – tradičný fašiangový sprievod obcou Blat…

Vianočné trhy
Vianočné trhy

V sobotu 7.12.2019 obec Blatnica organizovala Vianočné trhy. Príjemnú mrazivú atmosféru sme zahrievali Vianočným punčom.

Brigáda v Jasienku
Brigáda v Jasienku

V sobotu 27.10.2019 sme sa boli trošku rozhýbať, a zároveň pomôcť Urbársko lesovlastníckemu pozemkovému spoločenstvu Blatnica pri chystaní dreva na zimnú sezónu.

Beh Gaderskou dolinou
Beh Gaderskou dolinou

Dňa 17.8.2019 sa uskutočnil tradičný XLII. ročník Behu Gaderskou dolinou, ktorý organizovala obec Blatnica. Naši chlapi boli k dispozícii a popri zabezpečovaní sa starali o dostatočn…

Letná hasičská zábava
Letná hasičská zábava

Medzi príjemné aktivity nášho zboru patrí organizácie Letnej hasičskej zábavy. Sme radi, že aj tento rok nám počasie prialo a zábava sa nám vydarila. Po krásnom speváckom vstúpen…

Pozvánka na letnú hasičskú zábavu
Pozvánka na letnú hasičskú zábavu

Dobrovoľný hasičský zbor srdečne pozýva všetkých občanov a návštevníkov obce na Letnú hasičskú zábavu. Do tanca nám bude hrať hudobná skupina RIOS a vystúpenie si pripravuje a…

Čistenie priestranstva v okolí hasičskej zbrojnice
Čistenie priestranstva v okolí hasičskej zbrojnice

Každý má rád poriadok okolo svojho domu, a keďže hasičská zbrojnica je naším druhým domovom, tak sa naši chlapi pustili aj do upratovania okolo budovy hasičskej zbrojnice.

Deň detí v Turci
Deň detí v Turci

Obec Blatnica spoluorganizovala podujatie pre našich najmenších – Deň detí v Turci, ktorý sa konal 2.6.2019 v Amfiteátri v Blatnici. Bohatý program okorenili aj naši hasiči, ktorí rob…

Navštívili nás naši najmenší
Navštívili nás naši najmenší

Krásne dopoludnie strávené s deťmi z Materskej školy z Blatnice. Ďakujeme za návštevu, boli ste úžasné. Tešíme sa na čas keď sa zapojíte do súťaže Plameň. U nás máte dvere st…

Betónovanie prepadnutej podlahy v zbrojnici
Betónovanie prepadnutej podlahy v zbrojnici

Sviatok – nesviatok chlapi nelenili a pustili sa do opravy prepadnutej podlahy v Požiarnej zbrojnici.

Otvorenie vstupnej brány do Gaderskej doliny
Otvorenie vstupnej brány do Gaderskej doliny

Obec Blatnica v stredu 1.5.2019 slávnostne otvárala a požehnala vstupnú bránu do Gaderskej doliny.  Dohliadali sme na Vašu bezpečnosť a zaháňali Váš smäd.

Stavanie mája
Stavanie mája

Stavanie mája v obci je tradícia, ktorú realizujeme každoročne v predvečer 1.mája. Žiadny máj nevyrastie na námestí len-tak, a preto naši chlapi nelenili a postarali sa o to, aby bol čo …

Fašiangy a fašiangová zábava
Fašiangy a fašiangová zábava

Blatnica v sobotu žila v duchu fašiang. Sobotné doobedie sme strávili tradičným fašiangovaním po dedine. Ďakujeme občanom za prívetivé privítanie vo Vašich príbytkoch, a taktiež …

Fašiangy v obci
Fašiangy v obci

Dobrovoľný hasičský zbor Blatnica Vás srdečne pozýva na Fašiangovú zábavu! Program Fašiangov:08:00 – tradičné fašiangovanie po Blatnici20:00 – Fašiangová zábava Večernou záb…

Sneh na streche rodinného domu
Sneh na streche rodinného domu

Keď napadne viacej snehu skomplikuje to mnohým ľudom situáciu. A tak sa aj stalo. Boli sme požiadaný o pomoc pri odpratávaní snehu zo strechy rodinného domu. Ako sa hovorí, prevencia je…