Výročná členská schôdza členov DHZ 2021

Vážení členovia, dovoľujeme si vás pozvať na výročnú členskú schôdzu členov Dobrovoľného hasičského zboru v Blatnici, ktorá sa bude konať dňa 24. Júla 2020 o 18.00 hod. v Dome služieb. Účasť členov DH…

polygon 2019
Polygón

Na základe celoročnej zdokonaľovacej prípravy naši hasiči každoročne absolvujú Polygón na stanici HaZZ Martin. Cvičenie sme absolvovali 17.7.2021. Zúčastnilo sa ho 9 členov našej zásahovej jednotky. V…

Zásah 8/2021 – zlomený strom – technický výjazd

Jednotke bol nahlásený výjazd starostom obce. Jednalo sa o zlomenú časť stromu po búrke, ktorá bola zachytená na kábloch el. vedenia. Po príchode jednotka za použitia motorovej píly časti stromu odstr…

Taktické cvičenie Folkušová – lesný požiar

Dňa 11.07. 2021 sa konalo taktické cvičenie zamerané na lesný požiar, ktoré nám vyplýva z ročného plánu príprav. Cvičenia sa zúčastnili družstvá DHZO Fokušová a Blatnica. Doprava vody bola riešená jaz…

Zásah 7/2021 – živelná pohroma – Pomoc po ničivom tornáde na Morave

Vo štvrtok 24. júna sa Moravou prehnalo pustošivé tornádo. Živel po sebe zanechal zničené domovy, autá, cesty, zranených ľudí aj obete na životoch. V ťažkej situácii sme obyvateľom postihnutých obci&n…

Územné kolo súťaže DHZ – Kláštor pod Znievom

Tento víkend sa konalo Územné kolo súťaže DHZ dospelých v Kláštore pod Znievom. DHZ Blatnica zostavila družstvo, ktoré sa umiestnilo na 32.mieste súťaže. Ďakujeme za reprezentáciu!

Zásah 6/2021 – povodeň – zatopené pivnice II.

Jednotke bol nahlásený výjazd p.Chropovským, k zaplavenému pivničnému priestoru. Po príchode jednotky na miesto sa začalo s odčerpávaním vody z pivnice pomocou plávajúceho čerpadla a odvetraním plynov…

Zásah 5/2021 – povodeň – zatopené pivnice

Jednotke bol nahlásený výjazd p.Hoštákom, k zaplavenému pivničnému priestoru. Po príchode jednotky na miesto sa začalo s odčerpávaním vody z pivnice pomocou plávajúceho čerpadla. Po odčerpaní bola jed…

Zásah 4/2021 – povodeň – Blatnický potok

Jednotke bol nahlásený výjazd p.Froľom, ktorý je majiteľom RD Blatnica 47. Poza jeho pozemok tečie Blatnický potok, ktorý následkom dlhodobého dažďa začal ohrozovať tento pozemok. Jednotka naplnila vr…

Zásah 3/2021 – povodeň – Gaderský potok

Jednotke bol nahlásený výjazd zamestnancom Štátnych lesov SR. Jednalo sa o naplavenie viacerých kusov častí stromov, ktoré boli zachytené na pilieri mosta nachádzajúceho sa na hornom konci obce B…

Zásah 2/2021 – požiar trávnej plochy

Jednotke bol starostom obce nahlásený výjazd k požiaru trávneho porastu, na ktorom bol kus nábytku. Po príchode jednotky bol požiar lokalizovaný a zahájené hasenie C prúdom.  Po zlikvidovaní poži…

2% z dane 2020

Radi by sme sa uchádzali aj tento rok o 2% respektíve 3% z Vašich daní. Neviete ako na to? Ak ste zamestnanec a daňové priznanie za Vás podáva zamestnávateľ: požiadajte svojho zamestnávateľa do 15.2.2…

dolina
Zásah 1/2021 – transport zvieraťa – technický výjazd

Jednotke bol vyhlásený technický výjazd OS HaZZ na pomoc pri transporte zvieraťa. Po príchode na miesto udalosti bol zistený pád psa zo skalnatého previsu, ktorý mal za následok poškodené zadné končat…

Dezinfekcia odberného miesta ZŠ

V rámci prevencie pre Covid-19, sme sa podujali na prípravu odberného miesta v Základnej škole. Pomohli sme pri vytýčení a opáskovaní priestorov a s dezinfekciou po odberoch. Ďakujeme zúčastneným za p…

ilustracny
Zásah 9/2020 – živelná pohroma

Starostom obce bol jednotke nahlásený výjazd (konáre zasahujúce do elektrického vedenia). Po príchode jednotky na miesto udalosti bolo zistené skratovanie el. vedenia a padanie iskier. Pracovník Slov.…

Zásah 8/2020 – pomoc RLP-technický výjazd

Jednotka bola vyzvaná RLP na pomoc pri transporte pacienta. Po príjazde jednotky bol pacient s pomocou záchranárov preložený do transportného vaku a následne vynesený z rodinného domu, preložený na no…

Nová fasáda požiarnej zbrojnice

Toto leto sa nesie nie len v znamení „Korona krízy“ ale aj v znamení renovácie požiarnej zbrojnice. Plánovanú rekonštrukciu strechy na budove, sme využili aj na skrášlenie jej zovňajšku. N…

ilustracny
Zásah 7/2020 – živelná pohroma

Jednotke bol nahlásený výjazd k spadnutému stromu na elektrické vedenie. Jednotka po príchode zistila, že sa jedná o spadnutý konár zo stromu. Za pomoci rebríka, v súčinnosti so službu konajúcim praco…

Zásah 6/2020 – požiar strniska

Jednotka bol nahlásený výjazd KOS Zilina -požiar strniska. Po príchode začala jednotka likvidáviu požiaru pomocou genfo vakov a lopát.  Jednalo sa o väčší počet menších ohnísk. V priebehu 20 minú…

Zásah 5/2020 – požiar Mazan

Jednotke bol nahlásený výjazd KOS – Požiar hospodárskej budovy. Pri príchode sa na mieste nachádzali jednotky HaZZ a DHZO. Veliteľ zásahu nás vyslal na hasenie spodnej časti budovy. Za použitia …

Zásah 4/2020 – živelná pohroma

Jednotke DHZO bol starostom obce vyhlásený výjazd., Jednalo sa o zlomený strom nad vodným tokom – ponad prechod nad vodou. Po príchode jednotky bol kmeň stromu pomocou motorovej píly krátený a n…

Nové dýchacie prístroje do zbierky

Sme radi, že Vám môžeme ukázať naše nové dýchacie prístroje, ktoré nám pomôžu zabezpečiť zdravie našej jednotky pri náročných požiaroch.

Sviatok sv. Floriána / Medzinárodný deň hasičov

Dnes, 4. mája oslavujeme Sviatok svätého Floriána – patróna hasičov, a zároveň aj Medzinárodný deň hasičov. Srdečne ďakujeme všetkým profesionálnym a dobrovoľným hasičom, za to že sú vždy pripra…

Stavanie mája 2020

Ani tohtoročná komplikovaná situácia nás neodradila a dostáli sme si tradície stavania obecného mája. Síce to bolo náročnejšie, v užšom kruhu chlapov, ale výsledok stojí za to. Touto cestou by sme chc…

3-2020
Zásah 3/2020 – dopravná nehoda

Jednotke bol vyhlásený technický výjazd – dopravná nehoda vozidla, ktoré na komunikácii smer Folkušová narazilo a odtrhlo zábradlie mostíka nad malým Blatnickým potokom. Vozidlo skončilo prevrátené na…

dez
Preventívne opatrenia proti Covid-19 – Dezinfekčný postrek obce

V rámci preventívnych opatrení proti Covid-19, sme sa rozhodli prispieť svojou troškou práce pri ochrane našich spoluobčanov. So súhlasom obecného úradu, naši chlapi aplikovali vonkajší dezinfekčný po…

dolezite
Nariadenie HaZZ MARTIN

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Martine v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších…

zasah2/2020
Zásah 2/2020 – požiar okrasného porastu

Jednotka bol nahlásený výjazd KOS Žilina – požiar okrasného porastu pri bytovej jednotke na hornom konci. Pri príchode jednotky už prebiehalo hasenie civilnými osobami pomocou vedier. Prostredie bolo …

trava
Zásah 1/2020 – požiar v Gaderskej doline

Jednotka bola vyslaná k požiaru trávnatého porastu v Gaderskej doline – v okolí Blatnického hradu. Keďže sa nejednalo o rozsiahly požiar, pri príchode jednotky bol už uhasený občanom, ktorý ho s…

2% z dane 2019

Radi by sme sa uchádzali aj tento rok o 2% respektíve 3% z Vašich daní. Neviete ako na to? Ak ste zamestnanec a daňové priznanie za Vás podáva zamestnávateľ: požiadajte svojho zamestnávateľa do 15.2.2…

fas2020
Fašiangy a fašiangová zábava 2020

22. február sa tento rok niesol v duchu Fašiangov. V dobrej nálade sme absolvovali sprievod dedinou a pozvali našich občanov na večernú Fašiangovú zábavu. Ďakujeme občanom za prívetivé privítanie vo V…

Pozvánka na Fašiangy 2020

Dobrovoľný hasičský zbor Blatnica srdečne pozýva občanov a návštevníkov obce na tradičné Fašiangy ! Na čo sa môžete tešiť :08:00 – tradičný fašiangový sprievod obcou Blatnica20:00 – Fašian…

Výročná členská schôdza členov DHZ 2020

Vážení členovia, dovoľujeme si vás pozvať na výročnú členskú schôdzu členov Dobrovoľného hasičského zboru v Blatnici, ktorá sa bude konať dňa 25. januára 2020 o 18.00 hod. v Dome služieb. Úč…

vianocne trhy 2019
Vianočné trhy

V sobotu 7.12.2019 obec Blatnica organizovala Vianočné trhy. Príjemnú mrazivú atmosféru sme zahrievali Vianočným punčom.

polygon 2019
Polygón

Na základe celoročnej zdokonaľovacej prípravy naši hasiči každoročne absolvujú Polygón na stanici HaZZ Martin. Cvičenie sme absolvovali 30.11.2019. Zúčastnilo sa ho 11 členov našej zásahovej jednotky.…