Jednotke bol nahlásený výjazd starostom obce. Jednalo sa o zlomenú časť stromu po búrke, ktorá bola zachytená na kábloch el. vedenia. Po príchode jednotka za použitia motorovej píly časti stromu odstránila. 

Ku zraneniu ani poškodeniu majetku nedošlo. 

Detaily zásahu

Dátum:14.7.2021
Udalosť ohlásil: starosta obce
Ohlásenie zásahu19:44
Ukončenie zásahu príchodom na stanicu:20:30
Technika: CAS Volvo
Posádka:
Feriančik Miroslav
Ferenčík Ján
Fillo Marin
Horváth Peter

Prehľad predošlých zásahov