Členovia výboru DHZ Blatnica zvolený na obdobie 2016 – 2021
FunkciaMeno
Predseda:Feriančik Miroslav
Podpredseda – veliteľ:Ferenčík Ján
Podpredseda – preventivár:Ursíny Branislav ml.
Tajomník:Jana Sobkuliaková
Pokladník:Fillová Oľga
Strojník:Žila Marcel
Referent mládeže I:Ferenčík Jozef ml.
Referent mládeže II:Marček Pavol
Organizačný referent:Špániková Jana
Materiálno-technický referent I: Fillo Martin
Materiálno-technický referent II:Sobkuliak Peter
Ďalší členovia výboru:Kolek Marek
Marček Peter
Revízna komisia
FunkciaMeno
Revízor: Špánik Branislav
Člen KaRK Miroslav Kalnický
Člen KaRKGeisbacher Peter ml.