Členovia výboru DHZ Blatnica zvolený na obdobie 2021 – 2026
FunkciaMeno
Predseda:Feriančik Miroslav
Podpredseda – veliteľ:Ferenčík Ján
Podpredseda – preventivár:Ursíny Branislav ml.
Tajomník:Ing. Oravec Matej
Pokladník:Fillová Oľga
Strojník:Ferenčík Jozef , Malina Andrej
Referent mládeže I:Geisbacher Peter ml.
Referent mládeže II:Marček Pavol
Organizačný referent:Marček Peter
Materiálno-technický referent I: Fillo Martin
Materiálno-technický referent II:Sobkuliak Peter
Ďalší členovia výboru:Kolek Marek
Revízna komisia
FunkciaMeno
Revízor: Špánik Branislav
Člen KaRK Miroslav Kalnický
Člen KaRK