Dobrovoľný hasičský zbor Blatnica disponuje hasičskou zásahovou jednotkou, ktorú tvoria na dobrovoľníci.

Naša jednotka – DHZO Blatnica patrí do kategórie A.

Avšak aby sme vysvetlili čo to znamená musíme začať od začiatku.

„Už koncom 19. storočia sa hasiči delili do troch kategórií: platení, dobrovoľní a povinní hasiči. A už vtedy sa hovorilo o tom, že pre obec sú najvýhodnejší tí dobrovoľní,“ povedal Ivan Chromek, šéf Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Banskobystrickom kraji.

Dobrovoľné hasičstvo sa začalo na našom území organizovať v 2. polovici 19. storočia. A až v roku 2014, po viac ako 150 rokoch existencie, dostalo zákon o dobrovoľnej požiarnej ochrane.

Vláda dnes dobrovoľné hasičské zbory podporuje technikou, autami a protipovodňovými vozíkmi.

Zbory sa v súčasnosti rozdeľujú podľa vybavenia a výcviku na kategórie A1, A, B, C, a D.

Kategórie A1 a A sú  hasičské jednotky prvého nasadenia tam, kde nemajú profesionálni hasiči (HaZZ) dostatočné plošné pokrytie a nestihli by prísť na zásah včas.

Kategórie B a C sú jednotky určené na podporu profesionálneho zboru – dopravujú vodu, tylovo zabezpečujú hasičské jednotky a vykonávajú likvidačné práce. Od toho sa odvíja aj ich výbava a výcvik.

Kategórie A1 a A teda prichádzajú na pomoc ako prví. „Tento stav však môže nastať pri každej kategórii jednotky, ak obec zostane odrezaná vplyvom kalamity či povodne, ak sa tam jednotky HaZZ nedokážu v určenom časovom limite dostať,“ upozornil Chromek.

Aj jednotky zaradené v nižších kategóriách musia spĺňať prísne kritériá. Výjazd musia stihnúť do desiatich minút, mať dýchacie prístroje spolu s vyškolenými ľuďmi, zúčastňovať sa na hasičských súťažiach a množstvo ďalších, týkajúcich sa vybavenia, techniky a spôsobilosti.

Radi by sme Vám priblížili našu prácu. Pripravili sme prehľad správ o našich výjazdoch z roku 2019: