Zásah 2/2021 – požiar trávnej plochy
Zásah 2/2021 – požiar trávnej plochy

Jednotke bol starostom obce nahlásený výjazd k požiaru trávneho porastu, na ktorom bol kus nábytku. Po príchode jednotky bol požiar lokalizovaný a zahájené hasenie C prúdom.  Po zl…

2% z dane 2020
2% z dane 2020

Radi by sme sa uchádzali aj tento rok o 2% respektíve 3% z Vašich daní. Neviete ako na to? Ak ste zamestnanec a daňové priznanie za Vás podáva zamestnávateľ: požiadajte svojho zam…

Zásah 1/2021 – transport zvieraťa – technický výjazd
Zásah 1/2021 – transport zvieraťa – technický výjazd

Jednotke bol vyhlásený technický výjazd OS HaZZ na pomoc pri transporte zvieraťa. Po príchode na miesto udalosti bol zistený pád psa zo skalnatého previsu, ktorý mal za následok poškode…

Dezinfekcia odberného miesta ZŠ
Dezinfekcia odberného miesta ZŠ

V rámci prevencie pre Covid-19, sme sa podujali na prípravu odberného miesta v Základnej škole. Pomohli sme pri vytýčení a opáskovaní priestorov a s dezinfekciou po odberoch. Ďakuje…

Zásah 9/2020 – živelná pohroma
Zásah 9/2020 – živelná pohroma

Starostom obce bol jednotke nahlásený výjazd (konáre zasahujúce do elektrického vedenia). Po príchode jednotky na miesto udalosti bolo zistené skratovanie el. vedenia a padanie iskier. Pra…