Turčianská liga – Braný pretek – Diaková
Turčianská liga – Braný pretek – Diaková

Dňa 21.9.2019 nás naši mladí hasiči reprezentovali v Turčianskej lige – Branom preteku, ktorý sa konal v Diakovej. Náš hasičský zbor reprezentovali dve družstvá. Ďakujeme za repr…

Turčianská liga – Braný pretek – Valča
Turčianská liga – Braný pretek – Valča

Dňa 7.9.2019 nás naši mladí hasiči reprezentovali v Turčianskej lige – Branom preteku, ktorý sa konal vo Valči. Náš hasičský zbor reprezentovalo jedno dievčenské družstvo. Ďaku…

Okresná súťaž Kláštor pod Znievom
Okresná súťaž Kláštor pod Znievom

Tento víkend sa konala Okresná súťaž dospelých v Kláštore pod Znievom. DHZ Blatnica zostavila družstvo, ktoré sa zúčastnilo súťaže v zložení: Miroslav Feriančik Pavol Ma…

Fénix 2019
Fénix 2019

DHZ Priekopa tento víkend organizovala súťaž Fénix pre mladých hasičov. Náš hasičský zbor reprezentovali dve družstvá – dievčatá a chlapci. Deťom ďakujeme za reprezentáciu. …