Dezinfekcia odberného miesta ZŠ
Dezinfekcia odberného miesta ZŠ

V rámci prevencie pre Covid-19, sme sa podujali na prípravu odberného miesta v Základnej škole. Pomohli sme pri vytýčení a opáskovaní priestorov a s dezinfekciou po odberoch. Ďakuje…

Zásah 9/2020 – technický výjazd
Zásah 9/2020 – technický výjazd

Starostom obce bol jednotke nahlásený technický výjazd (konáre zasahujúce do elektrického vedenia). Po príchode jednotky na miesto udalosti bolo zistené skratovanie el. vedenia a padanie …

Zásah 8/2020 – pomoc RLP
Zásah 8/2020 – pomoc RLP

Jednotka bola vyzvaná RLP na pomoc pri transporte pacienta. Po príjazde jednotky bol pacient s pomocou záchranárov preložený do transportného vaku a následne vynesený z rodinného domu, prelo…

Nová fasáda požiarnej zbrojnice
Nová fasáda požiarnej zbrojnice

Toto leto sa nesie nie len v znamení „Korona krízy“ ale aj v znamení renovácie požiarnej zbrojnice. Plánovanú rekonštrukciu strechy na budove, sme využili aj na skrášlenie jej zovňaj…

Zásah 7/2020 – technický výjazd
Zásah 7/2020 – technický výjazd

Jednotke bol nahlásený výjazd k spadnutému stromu na elektrické vedenie. Jednotka po príchode zistila, že sa jedná o spadnutý konár zo stromu. Za pomoci rebríka, v súčinnosti so službu …