Aby sme boli vždy pripravený k zásahu musíme absolvovať pravidelné cvičenia, kde si naši chlapi osviežia svoje vedomosti o bezpečnosti a natrénujú svoju zručnosť.

Absolvované cvičenia