Dorasteneckej hasičskej súťaže sa môžu zúčastniť mládežníci dobrovoľných hasičských zborov vo veku 15 až 18 rokov.

Súťaže sa uskutočňujú v kategóriách:

  • Dorastenci
  • Dorastenky

Dobrovoľný hasičský zbor môže do súťaže zapojiť aj so zmiešaným súťažným družstvom.

Prehľad súťaží našich dorastencov