Prvý výjazd našej DHZO v roku 2018 bol dňa 06.03.2018. Udalosť bola nahlásená operačným strediskom Žilina.

Jednalo sa o zatopenie pozemku pri RD vo Valči, po poruche na verejnom vodovode v obci. Jednotka vykonala výjazd v počte 2+1. Vodu z pozemku sme odčerpali za pomoci kalového čerpadla.

Spolupráca s majiteľom domu a pracovníkmi Turvodu.

Detaily zásahu

Dátum:06.03.2018
Udalosť ohlásil: Operačné stredisko Žilina
Ohlásenie zásahu08:10
Ukončenie zásahu príchodom na stanicu:10:50
Technika: Volvo FL 16
kalové čerpadlo
Posádka: Ferenčík Ján
Ferenčík Jozef
Žila Marcel

Prehľad predošlých zásahov