Dnes naši chlapi absolvovali okrskové cvičenie vo Valči. DHZ Valča pripravila požiar chaty, kde sa trénovala diaľková doprava vody pomocou vysokotlakového prúdu. Zároveň sme prevetrali aj dýchacie prístroje. Po cvičení na nich čakal chutný guľáš a vyhodnotenie akcie.