Po úspešnom zásahu všetkých zložiek sa podarilo požiar uhasiť. Naša jednotka bola skontrolovať požiarovisko a postarala sa o znesenie vecných prostriedkov. 

Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa podieľali na hasení požiaru v Gaderskej doline.

Zásah 9/2019
Kontrola požiaroviska