Jednotka bol nahlásený výjazd KOS Žilina – požiar okrasného porastu pri bytovej jednotke na hornom konci. Pri príchode jednotky už prebiehalo hasenie civilnými osobami pomocou vedier. Prostredie bolo silno zadymené. Jednotka vykonala hasiace práce pomocou jedného vysokotlakového prúdu, nakoľko sa nejednalo o rozsiahly požiar. 

Sme radi, že nedošlo k zraneniu osôb.

Detaily zásahu

Dátum:4.4.2020
Udalosť ohlásil: p.Čillo
Ohlásenie zásahu11:53
Ukončenie zásahu príchodom na stanicu:12:47
Technika: Volvo FL16
Posádka: Ferenčík Ján
Ferenčík Jozef
Sobkuliak Peter
Malina Andrej
Marček Peter
Marček Pavol
Ursíny Branislav

Prehľad predošlých zásahov