Starostom obce bol jednotke nahlásený výjazd (konáre zasahujúce do elektrického vedenia).

Po príchode jednotky na miesto udalosti bolo zistené skratovanie el. vedenia a padanie iskier. Pracovník Slov.distribučnej následne vypol el. vedenie a jednotka pomocou motorovej píly začala s vypaľovaním konárov zasahujúcich do vedenia.

Po vyčistení rizikových miest na vedení bolo el. vedenie pracovníkom Slov. distribučnej opätovne zapnuté.

Detaily zásahu

Dátum:3.10.2020
Udalosť ohlásil: starosta obce
Ohlásenie zásahu18:25
Ukončenie zásahu príchodom na stanicu:20:22
Technika: Volvo FL 16
motorová píla
Posádka: Ferenčík Jozef
Marček peter
Geisbacher Peter
Svitek Juraj

Prehľad predošlých zásahov