Jednotke bol vyhlásený technický výjazd OS HaZZ na pomoc pri transporte zvieraťa.

Po príchode na miesto udalosti bol zistený pád psa zo skalnatého previsu, ktorý mal za následok poškodené zadné končatiny zvieraťa.
Jednotka zviera zafixovala a pomocou nosítiek transportovala z nedostupného a zľadovateného terénu na dostupné miesto na lesnú cestu.

Následne bolo zviera preložené do motorového vozidla majiteľa a jednotka sa vrátila na základňu.

Detaily zásahu

Dátum:2.2.2021
Udalosť ohlásil: OS HaZZ B.Bystrica
Ohlásenie zásahu16:24
Ukončenie zásahu príchodom na stanicu:17:27
Technika: Iveco Daily
Posádka: Feriančik Miroslav
Ferenčík Jozef
Marček Pavol
Geisbacher Peter
Ursíny Branislav

Prehľad predošlých zásahov