DHZ Priekopa tento víkend organizovala súťaž Fénix pre mladých hasičov.

Náš hasičský zbor reprezentovali dve družstvá – dievčatá a chlapci.

Deťom ďakujeme za reprezentáciu.