V sobotu 7.12.2019 obec Blatnica organizovala Vianočné trhy. Príjemnú mrazivú atmosféru sme zahrievali Vianočným punčom.