Po príchode jednotky na miesto udalosti bolo zistené vybreženie potoka spôsobené nánosom drevín a lístia. Jednotka začala s odstraňovaním a vyberaním nánosov. Riečisko bolo uvoľnené a následne došlo k zníženiu hladiny a spriepustneniu toku.

Detaily zásahu

Dátum:13.11.2019
Hlásenie udalosti:15:41
Udalosť ohlásil:p.Ľuptáková
Výjazd jednotky:15:54
Príchod na miesto zásahu:15:55
Odchod na hasičskú stanicu:16:43
Technika:Volvo FL16
Posádka:Ferenčík Jozef
Ferenčík Ján
Feriančík Andrej
Marček Peter
Malina Andrej
Ursíny Branislav
Zúčastnené zložky:DHZ Blatnica

Prehľad predošlých zásahov