Každý má rád poriadok okolo svojho domu, a keďže hasičská zbrojnica je naším druhým domovom, tak sa naši chlapi pustili aj do upratovania okolo budovy hasičskej zbrojnice.